Amb el meu treball em permeto llançar un elogi, que és constant en les meves intencions, a l'ofici i a la relació entre les mans i el mitjà que modifiquen. Gaudeixo tant d'ensenyar com d'aprendre de la gent i em sento lliure de poder treballar i viure fent el que m'agrada. Vaig creixent quan aprenc i l'aprenentatge en l'art és inherent per a mi al descobriment constant de l'entorn i de l'humà, així com la seva projecció en les idees i els somnis.

Con mi trabajo me permito lanzar un elogio, que es constante en mis intenciones, al oficio y a la relación entre las manos y el medio que modifican. Disfruto tanto de enseñar como de aprender de la gente y me siento libre de poder trabajar y vivir haciendo lo que me gusta. Voy creciendo en cuanto aprendo y el aprendizaje en el arte es inherente para mí al descubrimiento constante del entorno y de lo humano, así como su proyección en las ideas y los sueños.